Vi ønsker et demenshus

Af Katrine Høegh Mc Quaid – Enhedslisten Samsø
Udgivet i Samsø Posten den 30. september 2021
For nogle uger siden læste jeg et læserbrev i Samsø Posten, som seniorrådet har skrevet.

Uddrag af læserbrevet:
”Den oprindelige tanke i forbindelse med opførelsen af nuværende plejehjem var, at et af husene skulle give plads til demensramte. I dag er den overvejende del af beboerne ramt af demens, og de eksisterende rammer giver ikke mulighed for den optimale pleje.De få beboere, der ikke er ramt af demens, får ikke mulighed for at være sammen, pga. den nuværende opdeling af husene, og det skaber udfordringer både for beboere og personale.

Plejemæssigt stilles der i dag helt specielle krav til omsorg og pleje af demente borgere. I forvejen er det vanskeligt at tiltrække uddannet personale, og der forestår en stor opgave i at uddanne og opnå det rette kompetenceniveau.” (Seniorrådet)

Vi i Enhedslisten Samsø synes det er en god idé med et nyt Demenshus/plejehjem, hvor der tages hensyn til borgernes forskellige plejebehov. Sammensætningen af borgere skal give mening for de borgere der bor i plejeboligerne.

Desuden ønsker vi:

  • At der bliver set på, hvorledes vi kan tilbyde de medarbejdere, der allerede gør et godt stykke arbejde, muligheden for at opkvalificere sig løbende.
  • At have fokus på at ansætte andre relevante faggrupper, og derved skabe et større tværfagligt arbejdsmiljø til gavn for både borgere og medarbejdere
  • At vi skal prioritere en bedre normering, så der bliver mere tid til den enkelte borger

Enhedslisten Samsø vil gerne have fokus på, hvorledes vi kan skabe et værdigt ældreliv i Samsø Kommune.